Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού

μέτρηση βασικού μεταβολισμού

Τι είναι ο μεταβολισμός

Με την μέτρηση βασικού μεταβολισμού μπορούμε να αξιολογήσουμε ακριβώς τις ημερίσιες ενεργειακές σας ανάγκες.

Ο βασικός μεταβολισμός (BMR) είναι η ενέργεια που καταναλώνει ο οργανισμός σε κατάσταση ηρεμίας. Είναι η ελάχιστη ενέργεια (θερμίδες) που έχει ανάγκη ο οργανισμός προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι βασικές λειτουργίες του, όπως τα όργανα μας, η αναπνοή, η ρύθμιση και η διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος και η λειτουργία της καρδιάς.

τι επηρεάζει τον μεταβολισμό

Από τι επηρεάζεται ο βασικός μεταβολισμός

Ο βασικός μεταβολισμός (BMR) επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, περιβαλλοντικούς και μη όπως: 

  • την ηλικία
  • το φύλο
  • τη σύσταση & τον όγκο του σώματος
  • την ενδοκρινική λειτουργία
  • την φυσική δραστηριότητα

Τι θα μας δείξει η μέτρηση βασικού μεταβολισμού στο Nutriwellness

Στο διαιτολογικό κέντρο Nutriwellnss, μπορούμε να μετρήσουμε τον Βασικό Μεταβολισμό σας.

Η μέτρηση βασικού μεταβολισμού είναι ένας βασικός παράγοντας για την δημιουργία ενός εξατομικευμένου διαιτολογίου.

Οι παράγοντες που τον επηρεάζουν διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Nutriwellness μέτρηση βασικού μεταβολισμού fitmate

Έμμεση θερμιδομετρία

Η καλύτερη, ευρέως διαθέσιμη μέθοδος για την μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού είναι η έμμεση θερμιδομετρία.

Με τον πιο σύγχρονο και αξιόπιστο εξοπλισμό της Fitmate γίνεται η μέτρηση των καύσεων του σώματος. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε για τις ενεργειακές σας  ανάγκες είναι απολύτως ακριβές.

Η έμμεση θερμιδομετρία είναι μια μέθοδος απλή και ανώδυνη. Βασίζεται στην κατανάλωση του εισπνεόμενου οξυγόνου και την αποβολή διοξειδίου του άνθρακα τη στιγμή της μέτρησης.

Η μέτρηση των καύσεων επιτυγχάνεται με την καταγραφή της αναπνοής του ατόμου και πιο συγκεκριμένα της ποσότητας οξυγόνου που εισπνέεται και της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που αποβάλλεται από το σώμα, αποτέλεσμα των μεταβολικών καύσεων που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό.

Αφού ολοκληρωθεί η μέτρηση βασικού μεταβολισμού, μπορούμε να συλλέξουμε πολύτιμες πληροφορίες για τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες και για τον ρυθμό των αναπνοών. Η σωστή αξιολόγηση αναγκών μας βοηθάει αποτελεσματικότερα στην σύνταξη ενός διαιτολογίου με την καταλληλη ενεργειακή πρόσληψη ώστε να επιτευχθεί με σωστό και ασφαλή τρόπο το επιθυμητό βάρος.

Η εξέταση του Βασικού Μεταβολισμού Ηρεμίας, είναι απαραίτητη για κάθε οργανισμό είτε χρήζει απώλειας βάρους είτε όχι.  Μας δείχνει ακριβώς τον αριθμό θερμίδων που χρειάζεται το άτομο σε κατάσταση πλήρης ηρεμίας.

Για την πραγματοποίηση της μέτρησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να βρίσκεται 4 ώρες σε πλήρη νηστεία καθώς επίσης να μην έχει κάνει κάποιου είδους άσκηση τις τελευταίες 3 ώρες.