ΔΙΑΤΡΟΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Μέσα από τον γενετικό έλεγχο ο διατροφολόγος εξατομικεύει τη διατροφή σύμφωνα με την ποικιλομορφία των γονιδίων του κάθε ατόμου.