Ανάλυση σύστασης σώματος

Η λιπομέτρηση είναι μια διαδικασία που συνιστάται να γίνεται πριν από τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου διατροφής. Aξιολογεί σε ποια κατηγορία βάρους ανήκει ένα άτομο (φυσιολογικό, υπέρβαρο, παχύσαρκο) και αναλύει τη σύσταση του σώματος και των συστατικών που το συνθέτουν (μυϊκή μάζα, υγρά, οστά).

Πραγματοποιώντας μια λιπομέτρηση μέσα από τις πληροφορίες που σας δίνει μπορείτε να θέσετε στόχους για να βελτιώσετε τη συνολική κατάσταση της υγείας σας. Με την επαναληψιμότητα της μέτρησης ελέγχετε την πρόοδο που έχετε πετύχει.

λιπομέτρηση ακριβείας

Σωστή προετοιμασία

Για τα βέλτιστα αποτελέσματα της λιπομέτρησης προτείνεται η αποφυγή:

  • Στερεής και υγρής τροφής 3 ώρες πριν
  • Αλκοόλ 8 ώρες πριν
  • Έντονη άσκηση 12 ώρες πριν

Τι μετράμε με τον λιπομετρητή;

Χρησιμοποιώντας έναν επαγγελματικό αναλυτή σύστασης σώματος μπορείτε να ελέγξετε πλήθος δεικτών όπως:

  • Βάρος
  • Ποσοστό λίπους
  • Άλιπη, Μΰική και Οστική μάζα
  • Σπλαχνικό λίπος
  • Δείκτη Μάζας Σώματος
  • Υγρά σώματος
  • Κατανομή λιπώδους ιστού
λιπομέτρηση inbody
ραντεβού για μέτρηση οξειδωτικού στρες

Ραντεβού άμεσης προτεραιότητας

Η μέθοδος της λιπομέτρησης είναι ανώδυνη, ασφαλής, γρήγορη και αξιόπιστη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσετε την δική σας λιπομέτρηση και να δείτε άμεσα την κατάσταση του οργανισμού σας.

Το Nutriwellness σας παρέχει ό,τι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο στον τομέα της πολυτμηματικής ανάλυσης σύστασης σώματος.

Ο αναλυτής σύστασης σώματος InBody 270, κάνει λεπτομερή ανάλυση σε ένα μόνον λεπτό.

Χρησιμοποιεί πατενταρισμένη τεχνολογία SMF-BIA κάνοντας μια αποτύπωση της υγείας στο εσωτερικό του σώματος.

Με την πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία ο InBody 270 εκτός από την τμηματική μέτρηση που κάνει κάθε συχνότητα του ξεχωριστά στα 5 σημεία του σώματος, στέλνει όλες τις συχνότητες ταυτόχρονα για 1″.

Παρέχει την δυνατότητα μέτρησης παιδιών (από 3 ετών) με ξεχωριστή σελίδα εκτύπωσης παιδικών αποτελεσμάτων.