επικοινωνια

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ερμού 18Α, 55624, Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL

amamatsiou@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(+30) 231 308 9389

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ